Sentencje związane z branżą tłumaczeniową

Dzieląc się naszą Pasją do przekładu, prezentujemy Państwu wybrane cytaty związane z wykonywaniem zawodu tłumacza.

„Tłumaczenie powinno przypominać szybę, całkowicie przezroczystą, tak aby czytelnik nie zauważał jej istnienia” – Gogol

„Z konieczności przełożenia danego tekstu wynika konieczność dokonywania wyborów. I tutaj tkwi odpowiedzialność tłumacza” – Edmond Cary

„Tłumaczenia są jak kobiety – albo piękne, albo wierne” – Voltaire

„Tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności” – Wilhelm von Humboldt

„Duch danego języka wyraża się w jego nieprzetłumaczalnych słowach” – Maria von Ebner-Eschenbach

„Każdy tłumacz jest interpretatorem” – Hans-Georg Gadamer

„Tłumaczenie nie jest kopią, lecz aktem twórczym” – José Ortega y Gasset